Tuis

 

Dirk Hermann: ‘Eerder arbeidsbeweging as vakbond’

“Ons is gerat vir die nuwe inligtingsekonomie, nie vir die ou nywerheidsekonomie nie.”

Dít is die uitdruklike boodskap deur dr. Dirk Hermann, bestuurshoof van die Solidariteit Beweging, in ’n eksklusiewe onderhoud met Die Wêreld oor die stand van vakbondwese in Suid-Afrika.

“As jy nie jou model gaan aanpas nie, gaan jy beslis lede verloor en selfs verdwyn. Ons het betyds die regte aanpassings gemaak en daarom groei ons terwyl die sosialistiese vakbonde besig is om lede te bloei. Dis dáárom dat vakbonde wêreldwyd en ook in Suid-Afrika in ’n bestaanskrisis is,” sê hy.

Volgens Hermann het die struktuur van die ekonomie die laaste 15 jaar baie verander en daarom is die ou vakbondmodel, met sy klem op massamobilisering, lae vaardigheidsvlakke en stakings, grootliks uitgedien in die moderne era. “Die nuwe ekonomie het in kleiner dele opgebreek en daarom is die kollektiewe kant onder geweldige druk. Die sosialistiese unies se drang na sentralisering en hul onbuigsame ideologie is nie versoenbaar met die buigsame aard van die ekonomie nie.”

“Meer inkontraktering is besig om plaas te vind en tydelike werk raak algaande die norm. Terwyl Cosatu en die ander linkse vakbonde op die massas gefokus is, het ons hierdie werklikheid in berekening gebring en daarop voorberei.

“Ons fokus juis op individue en om ons lede met kennis te bemagtig. Eerder as om vir dubbelsyferverhogings te staak, wil ons ons lede se salarisse verdubbel met ’n dienooreenkomstige verdubbeling in produktiwiteit en kennis.”

Volgens hom gaan die sektore waarin die linkse vakbonde swaar gekonsentreer is nog baie werksverliese ervaar en nuwe werkgeleenthede gaan geskep word waar die staat in sy rol en pligte faal. “Die ou nywerheidsektor gaan nog baie bloei. Mynbou, die fabrieke en staalbedryf gaan almal ly.

“Daarenteen gaan die dienste- en IT-sektor bly groei. Private hospitale en skole gaan al hoe meer werk skep en groei soos wat die staat nie hierdie dienste behoorlik kan lewer nie. Baie nuwe soorte werk gaan geskep word in die toekoms.”

Hoe gaan die linkse vakbonde dan hierop reageer en wat is die politieke implikasies hiervan? “Hulle gaan waarskynlik slegs meer militaristies raak en dit verraai ’n politieke onvolwassenheid. Wat wel in hul guns tel, is dat die regerende party in wese nog altyd ’n linkse beweging is en toenemend links sal draai omdat die massasteun in die land steeds aan die linkerkant lê.”

Hy glo daarom dat die verliese wat die regerende alliansie gely het, soos Numsa se wegbreking asook die opkoms van Amcu, bloot takties van aard is eerder as ’n groter ideologiese herskikking. “Die linkse ideologie skep die waan van ’n utopiese ideaal wat nagejaag moet word en bereik kán word. Politici soos Julius Malema en baie driftige vakbondmanne daag met blink karre by geleenthede op en eerder as dat daar agterdog en woede daaroor is, word hulle bewonder omdat hulle die voleindiging van die utopie verteenwoordig.”

Die verdere ironie, volgens hom, is dat die ANC en sy vennote in Suid-Afrika se steun bly styg namate hy vrotter regeer. “En hoe swakker hulle regeer, hoe meer styg die werkloosheid. Dit maak die massas weer meer ontvanklik vir linkse retoriek en meer afhanklik van die staat, wat weer meer mag aan die staat en dus die ANC besorg.”

Waar laat dit Solidariteit in hierdie prentjie? Is hy hoegenaamd dan ’n vakbond? “Nee, in die ou nywerheidsin van die woord, is ons nie ’n vakbond nie. Ons het lankal besef werkers se ontwikkeling en beskerming het ’n omvattende benadering nodig.

“Dis hoekom ons private onderwysinstellings soos Sol-Tech en Akademia gestig het en hoekom ons miljoene rande se studiehulp jaarliks uitbetaal aan ons lede en hul kinders. Ons het baie van die verantwoordelikhede wat voorheen deur die werkgewers vervul is, mettertyd oorgeneem. Daarom is ons eerder ’n arbeidsbeweging en nie bloot ’n vakbond nie,” sluit hy af.

 

Bewys dat Solidariteit die beste keuse is !

Solidariteit verwys Interpretasie en toepassing van Kollektiewe ooreenkoms (Herstrukturerings ooreenkoms) vir Aribtrasie

Soos bepaal deur die Arbeidshof, moes die vakbonde die dispuut rakende die interpretasie en applikasie van die Herstrukturerings forum ooreenkoms na die CCMA verwys.  Solidariteit het die Arbitrasie verrigtinge gelei terwyl SACU homself vanaf die saak onttrek het.  Die Arbiter het bevestig dat die herstrukturerings ooreenkoms ‘n geldige ooreenkoms is in terme van Wetgewing, en dus het Telkom nie die ooreenkoms tydens die beplande herstrukturerings proses gevolg nie.  Aangesien Telkom reeds kennis gegee het om die ooreenkoms te termineer, is die ooreenkoms in die toekoms nie meer geldig nie.

 


SOLIDARITEIT SE VIERPUNT PLAN TYDENS HERSTRUKTURERING/AFLEGGINGS

Solidariteit se vierpunt plan tydens die Telkom Herstrukturerings proses

Solidariteit het  ʼn vierpuntplan bekendgestel as grondslag waarvolgens ons vir ons lede by Telkom gaan veg.

  1. Solidariteit het sy regspan opdrag gegee om die billikheid van Telkom se proses ten opsigte van die maatskappy se tydlyne te bevraagteken en Telkom se grootskaalse afleggingsproses, waarvan die beplanning tot in 2018 strek, aan te pak.
  2. Solidariteit besef dat die huidige personeelverminderingsprosesse by Telkom ʼn enorme emosionele impak op ons lede het. Telkom toon geen empatie vir sy werknemers nie en bied ook nie voldoende hulpbronne om werknemers te ondersteun om die trauma waardeur hulle nou gaan, te hanteer nie. Solidariteit het besluit om inligtingsessies te hou waar beraders in groepsverband basiese traumaberading met werknemers gaan doen. Individue wat meer hulp nodig het, sal na geskikte mense verwys word.
  3. Solidariteit is bekommerd dat Telkom nie genoeg doen om sy werknemers volledig in te lig oor die finansiële impak wat sy planne op individue gaan hê nie. Telkom fokus net op kostebesparing en is bereid om sy werknemers se finansiële toekoms daarvoor op te offer. Solidariteit het finansiële adviseurs opdrag gegee om inligtingstukke op te stel wat die voordele, nadele en impak van die opsies wat tans op die tafel is, uiteen te sit. Elke Solidariteit-lid moet besef dat Telkom in Telkom se belang optree en dat alle aanbiedings in daardie lig beoordeel moet word.
  4. Benewens Solidariteit se regsstrategie, het ons ons senior navorsers opdrag gegee om Telkom se planne vanuit ʼn ekonomiese en maatskappy-volhoubaarheidsoogpunt te ontleed en alternatiewe te ontwikkel.

SOLIDARITEIT STEL BEKEND DIE SOLIDARITEIT WERELD

Solidariteit nooi al sy lede uit om die webtuiste: https://solidariteit.co.za te besoek en om ‘n profiel te skep. Deur ‘n profiel te skep kan u u eie inligting opdateer

Die Solidariteit Tydskrif elektronies verkrygbaar

http://tydskrif.solidariteitbeweging.co.za/

Die Solidariteit app is hier!  (app.solidariteit.co.za)

Solidariteit poog met sy nuwe app om vir jou al die inligting wat jy benodig, op een plek aan te bied. Laai die Solidariteit app af by app.solidariteit.co.za. Kry alle nuus, diens, navorsing, regsake en vele meer vanaf jou vakbond in die palm van jou hand.

KOMMUNIKASIE

Solidariteit se Kommunikasiesektor bied eksklusiewe steun aan lede wat in die inligting- en kommunikasietegnologiebedryf werksaam is.

Bedryfshoof: Marius Croucamp

PERSONEEL / ORGANISEERDERS

NAAM: POSBENAMING:
Linda Senekal Sektorkoördineerder
Chris Roodt Organiseerder – Pretoria
Ben Saayman Voorsitter en Voltydse verteenwoordiger
Frank Dempsey Voltydse Verteenwoordiger
Roche Grebe Voltydse Verteenwoordiger
At Philpott Voltydse Verteenwoordiger

 


DATA OPDATERING

Dit is uiters belangrik dat lede hulle lidmaatskap date moet opdateer.  Solidariteit moet in terme van sy Grondwet sy mandaat bepaal op grond van sy lede se insette.

Solidariteit lidmaatskap kaarte:

Alle Solidariteit lede wat nog geen lidmaatskap kaarte ontvang het nie, stuur gerus ‘n e pos aan:  lindas@solidariteit.co.za.

Solidariteit en Twitter:  Kry u nuuste inligting op Solidariteit@solidariteit twitter adres.

Solidariteit lede kan sy voordele (begrafnisvoordeel) behou na uittrede uit Telkom!!

Het u geweet dat Solidariteit ‘n debietorder fasiliteit het?? U lidmaatskap en voordele (Begrafnisvoordeel) bly dus vir u werk lank nadat u Telkom verlaat het?  Vir meer inligting, kontak gerus:  Telkom@solidariteit.co.za

Vir meer inligting rakende die proses, sien Telkom terugvoer:  forums.

Die SolidariteitBeweging

ONS BESKERM ONS MENSE!!